Tudi na papirju.

Prevzamite svojo edicijo na najbližji turistični točki,
preberite tukaj ali pa si prenesite svojo digitalno verzijo.

Promocijski katalog Obsotelja in Kozjanskega

SI

Zemljevid / Map

SI / EN

Promotional brochure of Obsotelje in Kozjansko

EN

Ponudniki ob Šmarsko-virštanjski vinski turistični poti / Tourist offer along the Šmarje-Virštanj tourist wine route

SI / EN

Kolesarska karta / Biciklistička karta

SI / HR

Cycling map / Велосипедная карта

EN / RU

Cycling map / Велосипедная карта

ITA / NEM

Šmarsko-Virštanjska vinska turistična cesta (VTC 10)

SI / EN

Šmarsko-Virštanjska vinska turistična cesta (VTC 10)

HR / RUS

Šmarsko-Virštanjska vinska turistična cesta (VTC 10)

GER / ITA