Naravne znamenitosti

Neokrnjena krajina je zagotovo bogastvo tega konca Slovenije, kar dokazujejo zavarovana območja narave: regijski park in krajinski parki ter območja Natura 2000, ki so nanizana vzdolž Obsotelja in Kozjanskega.