Nekdaj tipični štajerski dom.

Danes muzej, še pred pol stoletja pogosto tipična zasnova štajerskega doma, ohranja ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na območju južno od Donačke gore in Boča v času od 19. do sredine 20. stoletja. Zaradi izjemnih lastnosti (kulturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih) je od leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec

april-oktober, torek-nedelja, 10-18

november-marec, sobota, 10-16

+386 3 818 62 00

muzej@rogatec.si

Nekdaj tipični štajerski dom.

Danes muzej, še pred pol stoletja pogosto tipična zasnova štajerskega doma, ohranja ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na območju južno od Donačke gore in Boča v času od 19. do sredine 20. stoletja. Zaradi izjemnih lastnosti (kulturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih) je od leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec

april-oktober, torek-nedelja, 10-18

november-marec, sobota, 10-16

+386 3 818 62 00

muzej@rogatec.si

Doživetje za posameznika, družino in skupino.

Muzej obiskujejo družine, saj v delavnicah ponuja izkustvo dediščine, starejšim obisk predstavlja nostalgično doživetje, saj lahko v mislih podoživljajo svoje otroštvo in mladost ter se pogosto poistovetijo s prikazanim. Med ponudbo aktivnih etnoloških delavnic za mladino in odrasle, muzejskih demonstracij domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila (pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kovaštvo, kamnoseštvo, kuhanje in lupljenje vrbovega šibja, velikonočne butare in košarice iz testa, božične šprudle, piščali iz lubja, peka kruha, hoja na hoduljah), se za vsakega najde nekaj.

0
nominiran za evropski muzej leta
0
objektov v Muzeju na prostem
0
dni v letu brezplačne doživljajske delavnice za nenapovedane posamezne obiskovalce

Avtentično doživetje. Podeželska romantika.

Nekateri objekti so originalni in so bili preneseni v muzej iz bližnjih vasi, nekateri pa so rekonstruirani po vzoru obstoječih okoliških stavb. Muzej sestavljajo: stanovanjska hiša (rojstna hiša pesnika Jožeta Šmita), gospodarsko poslopje (hlev), svinjak, čudovit kozolec iz leta 1892, stranišče ‘na štrbunk’ in zanimiv tipični panonski vodnjak. Nekoliko novejšega nastanka so kovačnica, trgovina na drobno ‘Lodn’ (iz nemške besede ‘Laden’), viničarska hiša (hiša iz vinograda) ter čebelnjak.